Brevet-kort

Läs om hur du fyller i brevet-kortet här nedan.

Innan brevet-kortet inlämnas bör punkterna 1-6 samt 9-15 vara ifyllda. Kontrolltiderna finns angivna i webbappen. Du hittar dem även ovanför postlådan på Brogatan 5. 

Punkt 16 anges alltså av oberoende kontrollant vid kontrollerna under loppet. I de fall alternativ saknas kan en medcyklist utgöra kontrollant och i sista hand skriver du själv in tiden.

Punkterna 7-8 fylls i av loppets arrangör efter loppet.


1. Startnummer
2. Namn och adress
3. Ev. Cykelklubb
4. Klubbens ACP-kod. Se om din klubb är registrerad hos ACP. (Cykelintresset = 113072)
5. Loppets starttid
6. Har du beställt medalj?
7. Sluttiden angiven i timmar/minuter (OBS! anges av administratör)
8. Brevet-nummer (OBS! anges av administratör)
9. Loppets distans (200, 300, 400 eller 600)
10. Startdatum för loppet
11. Arrangörens namn: ”Cykelintresset”
12. Startortens namn13. Avstånd till kontroll
14. Kontrollorten
15. Kontrollens öppet-/stängningstider (kontrolltiderna finns angivna i webbappen)
16. Din ankomsttid till kontrollen samt signatur (OBS! anges av oberoende kontrollant under loppet)