MIDNIGHT SUN RANDONNÉE 1200 – 19-23 JUNI 2022


[English | Deutsch | Française] Den 19 juni 2022 arrangerar Cykelintresset en ”grande randonnée” på 1200 km, kallat ”Midnight Sun Randonnnée 1200”. Det här loppet blir i korthet en episk tur och retur-resa genom den Skandinaviska halvöns subarktiska region, och kommer att innehålla många de naturupplevelserna som kännetecknar området internationellt. Rutten förenar två hav (Baltiska havet och Norska havet) och följer älvdalgångar tillhörande två av landets största vattendrag: Umeälv och nationalälven Vindelälven. Den korsar skogs- och myrlandsland, och går över fjäll på några av Skandinaviens högst belägna asfalterade vägar.

Bansträckningen korsar polcirkeln och eftersom loppet genomförs precis vid sommarsolståndet kommer deltagarna att cykla i konstanta dagsljusförhållanden, från start till mål. Ett startdatum tidigt på sommaren innebär också att stora snötäcken kommer att ligga kvar i fjällen. Det alltid instabila fjällvädret kan faktiskt till och med överraska med ett och annat snöfall.

På grund av banans krävande karaktär rekommenderar vi starkt att loppets deltagare kvalificerar sig genom att slutföra en brevet-serie under 2021 alternativt ett ultradistans lopp av motsvarande distans. Med anledning av det internationella intresset för loppet anordnas kringarrangemang i anslutning till startdatumet med bland annat en middag för loppets deltagare kvällen innan start.

Brevet-lopp som är längre än 1000 km sanktioneras inte av Audax Club Parisien (ACP) utan istället av världsorganisationen Randonneurs Mondiaux (RM) som främjar randonnéecykling globalt. Dessa ultradistans brevet-lopp över 1000 km tenderar därför att kallas LRM (Les Randonneurs Mondiaux) istället för BRM. I övrigt genomförs de på samma sätt som ACP-sanktionerade lopp med undantag för att startavgifter kan inkludera kostnader för mat och logi. Även för slutförda ultradistans-lopp utfärdas medaljer.

Bansträckning
Startplatsen ligger i utkanten av Umeå vid Brännlands Wärdshus. Den inledande delen av banan följer Europaväg 12 och Umeälven till loppets första kontroll: Hotell Lappland i Lycksele. Därifrån fortsätter resan vidare genom Umeälvdalen till Storuman och den andra kontrollen: Storuman camping. Efter Storuman går färden in i fjällvärlden till byn Forsnacken där cyklisterna lämnar E12 och följer väg 1105, väg 1100 och ett gravel-avsnitt på 20 km, väg 1093, ner till byn Dikanäs för att därefter fortsätta vidare på Sagavägen (väg 1088) till den tredje kontrollen: Kittelfjäll Värdshus.

Efter byn Kittelfjäll går resan in i den norska fjällvärlden till Hattfjelldal på väg 296. Hattfjelldal är den första kontrollen i Norge. Efter Hattfjelldal leds deltagare in på en slingrande och kuperad väg (väg 291/331) som följer Røssvattnets stränder. Vägen avslutas med en utförslöpa på nära 25 km ner till Korgen där där den ansluter till Europaväg 6. Se upp för får på vägen! Från Korgen går färden längs Ranfjorden på väg Europaväg 6 till den femte kontrollen: Yttervik camping, cirka 15 km söder om hamnstaden Mo i Rana. På sträckan finns två korta upplysta tunnlar som det är tillåtet att cykla genom samt en sektion med tunnlar som cyklister omdirigeras runt. Väl skyltat. På väg E6 söder om Mo i Rana är hastighetsbegränsningen mestadels 70 km/t och trafiktempot är beskedligt.

Efter Mo i Rana lämnar deltagarna havsbandet och färden går åter in i fjällvärlden på väg E6 upp på Saltfjellet genom Dunderlandsdalen till den sjätte kontrollen: Arctic Circle Center vid polcirkeln. En stor del av vägen upp på kalfjället är helt nybyggt. Stigningen från havsnivå upp till Saltfjellsvägens högsta punkt på 692 m ö h är mycket snäll med lutningar på överlag 2-4 procent. Strax innan Røssvoll cirka 8 km norr från Mo i Rana blir cyklister omdirigerade runt en tunnel. Väl skyltat. Cirka 3 km efter Røssvoll finns ytterligare en tunnel som cyklister däremot får cykla genom. Den mäter 1,3 km och är rätt dunkelt upplyst. Tänt baklyse rekommenderas. Bebyggelsen i Dunderlandsdalen är sparsam och hastighetsbegränsningen norr om Mo i Rana är därför mestadels 90 km/t. Resan går därefter vidare till Junkerdal där cyklisterna lämnar Europaväg 6 och påbörjar en rejäl klättring på riksvei 77/riksväg 95 upp till den svenska statsgränsen.

Riksväg 95 är den enda svenska riksvägen som går upp på kalfjället och cirka 8 km från gränsen når banan sin högsta punkt på 740 m ö h. Därifrån går resan vidare förbi SMHI:s väderstation i Mierkenis ner till sjön Tjaktjaure och Sandvikens fjällgård som är banans sjunde kontroll. Från Tjaktjaure fortsätter färden ner till den åtttonde kontrollen: Hornavan Hotell i Arjeplog. I Arjeplog finns det berömda Silvermuséet som är väl värt ett besök.

Efter Arjeplog går resan söderut på väg 609 till Slagnäs och Europaväg 45 (Inlandsvägen). Från Slagnäs följer deltagarna Inlandsvägen till banans nionde kontroll som är Sorsele camping. Från Sorsele fortsätter resan söderut på Inlandsvägen ner till väg 363. Härifrån följer deltagarna sedan Vindelälvens älvdal ner till banans tionde och sista kontroll: Handlar’n i Rusksele.

Från Rusksele går färden vidare på väg 363, Sveriges längsta länsväg, hela vägen tillbaka ner till kusten och målplatsen: Scandic Plaza Umeå.

Information om arrangemanget kommer att presenteras fortlöpande i Västerbotten Brevets facebookgrupp. Gå gärna med i gruppen. Saknar du Facebook-konto? Anmäl i så fall ditt intresse i formuläret här nedan så får du notifikationer om händelser som berör loppet via mejl.
On the 19th of June 2022, the cycling club Cykelintresset will organise an international randonneuring event called ”Midnight Sun Randonnnée 1200″. This brevet will be an epic round trip across the subarctic zone of Scandinavian peninsula and contain many of the experiences that characterise this nordic region internationally.

The course will connect two seas (Baltic Sea and Norwegian Sea) and follow the valleys of two of largest rivers in Sweden: Ume River and Vindel River. It will cross forests and marshlands and traverse mountains on some of the highest paved roads of Scandinavia.

The brevet will be held right on the summer solstice and since the planned route will cross the Arctic Circle, participants will be cycling in constant daylight conditions from start to finish. A start date early in the summer also means that the higher elevations of the mountains will still be snow covered. And the always unstable mountain weather may even bring sudden snow showers.

A brevet that is longer than 1000 km is not sanctioned by Audax Club Parisien (ACP) but instead by the world organisation Randonneurs Mondiaux (RM) which promotes randonneuring globally. These ultra-distance letter races over 1000 km tend therefore to be called LRM (Les Randonneurs Mondiaux) instead of BRM. In all other respects these brevets are carried out just like randonnées sanctioned by ACP, with the exception that entry fees may include costs for food and accommodation. Medals are also issued for completed ultra-distance races.Am 19 Juni 2022 organisiert der Radsportverein Cykelintresset ein 1200 km langes ”grande randonnée” namens ”Midnight Sun Randonnnée 1200”. Dieses Brevet wird eine epische Rundreise durch die subarktische Region der skandinavischen Halbinsel mit vielen Naturerlebnissen die die Region international auszeichnen. Die Strecke verbindet zwei Meere (Ostsee und Norwegische See) und folgt den Tälern zweier der größten Flüsse Schwedens: der Umeälven und der Vindelälven. Es werden Wälder, Sumpfgebiete und Gebirge auf einigen der höchsten asphaltierten Straßen Skandinaviens durchquert .

Die geplante Route überquert den Polarkreis, und da das Brevet während der Sommersonnenwende stattfindet, radeln die Teilnehmer bei konstantem Tageslicht vom Start bis ins Ziel. Der Starttermin im Frühsommer bedeutet, dass in höheren Lagen noch Schnee liegt. Das allzeit unberechenbare Bergwetter kann sogar zu plötzlichen Schneeschauern führen.

Aufgrund des anspruchsvollen Charakters der Strecke empfehlen wir den Teilnehmern dringend, sich durch Abschluss einer Super Randonneur-Serie im Jahr 2021 oder eines Ultradistanzrennens mit vergleichbarer Länge zu qualifizieren.

Es werden Nebenveranstaltungen im Zusammenhang mit dem Brevet organisiert, unter anderem ein Abendessen am Abend vor dem Start für die Teilnehmer. Weitere Informationen zu diesen Veranstaltungen folgen im Verlauf des Jahres.

Brevets mit über 1000 km Länge werden nicht vom Audax Club Parisien (ACP) genehmigt, sondern von der Weltorganisation Randonneurs Mondiaux (RM), die den Randonneurstil weltweit fördert. Diese Ultradistanzbrevets über 1000 km werden daher eher als LRM (Les Randonneurs Mondiaux), denn als BRM bezeichnet. Im Übrigen werden diese Brevets wie von ACP genehmigte Randonnées durchgeführt mit der Ausnahme, dass die Eintrittsgebühren Kosten für Verpflegung und Unterkunft enthalten können. Medaillen werden auch für abgeschlossene Ultradistanzrennen vergeben.

Bewerbungen für ”Midnight Sun Randonnnée 1200” werden ab Ende Oktober 2021 entgegengenommen. Le 19 juin 2022, le club cycliste ”Cykelintresset” organisera un événement international de randonnée en vélo du nom de «Midnight Sun Randonnnée 1200». Ce brevet de randonnée en vélo constitue un aller-retour ”épique” à travers la zone subarctique de la péninsule scandinave et sera riche de nombreuses expériences caractéristiques à l’échelle internationale de cette région nordique. 

Le parcours reliera deux mers (la mer Baltique et la mer de Norvège) et suivra les vallées de deux des plus grands fleuves de Suède: la rivière ”Ume” et la rivière ”Vindel”. Il traversera des forêts, des marais et franchira des montagnes sur certaines des routes pavées les plus hautes de Scandinavie.

Le brevet de randonnée cycliste aura lieu au solstice d’été et comme l’itinéraire prévu traversera le cercle polaire arctique, les participants rouleront en plein jour depuis le début jusqu’à la fin de l’épreuve. Une date du départ se situant tôt au début de l’été signifie également que les sommets des montagnes seront encore enneigés. Le temps toujours instable de la montagne peut même voir de brusques chutes de neige.

Une randonnée en vélo de plus de 1000 km n’est pas sanctionnée par L’Audax Club Parisien (ACP) mais plutôt par l’Organisation Mondiale des Randonneurs Mondiaux (RM) qui place le randonneur à l’échelle mondiale. Ces courses d’ultra-distance de plus de 1000 km ont donc tendance à se nommer LRM (Les Randonneurs Mondiaux) plutôt que BRM (Brevets de Randonneurs Mondiaux). À tous autres égards, ces brevets de randonnées cyclistes se situent au même échelon que des randonnées sanctionnées par l’ACP, avec la particularité que les droits d’inscription peuvent inclure les frais de nourriture et d’hébergement. Des médailles sont également délivrées à l’issue de ces courses d’ultra-distance. 

Les candidatures pour «Midnight Sun Randonnnée 1200» seront retenues dès fin octobre 2021. En raison de la nature exigeante du parcours, nous recommandons vivement aux participants de s’entraîner en accomplissant une série de Super Randonneur en 2021 ou une course d’ultra-distance d’une distance équivalente.

Des événements latéraux seront organisés en rapport à la date de départ avec, entre autres, un dîner pour les participants la veille même du départ. De plus amples informations sur cet événement seront données au cours de l’année.


Course details & map

Start: Brännland Inn (Brännlands Wärdshus), Brännland 35 Umeå
Finish: Scandic Plaza Umeå, Storgatan 40 Umeå
Start time: kl 23:07 – 00:07
Start date: 19 June 2022
Min./Max time: 40:47 – 90:00 tim
Number of checkpoints: 10 (+ start/finish point)
Checkpoints: Lycksele, Vilhelmina, Kittelfjäll, Hattfjelldal, Mo i Rana, The Arctic Circle, Tjaktjaure, Arjeplog, Sorsele, Mårdsele
Course distance: 1 204,9 km
Elevation gain: 12 004 m (highest point 740 m s l)
Course on Garmin: MSR 1200 2022

Enlarge map


CHECKPOINTKM(KM)OPENS(ETA)Km/hCLOSES(ETA)Km/hSERVICES
Umeå – Brännlands Wärdshus0(0)June 19 23:07(00:00)June 20 00:07(00:00)Food
Lycksele – Hotell Lappland122(122)June 20 02:42(03:34)34,007:15(08:12)15,0Food
Storuman – Storuman camping230(108)05:56(06:49)33,714:27(15:23)15,0Food/Sleep
Kittelfjäll – Fjälltorget352(122)09:45(10:36)33,122:35(23:27)15,0Food/Sleep
Hattfjelldal – Hattfjelldal Hotell 451(99)12:57(13:48)32,6June 21 05:11(30:52)15,0Food/Sleep
Mo i Rana – Yttervik camping546(95)16:07(16:58)32,111:31(37:12)15,0Food/Sleep
The Arctic Circle – Arctic Circle Center643(97)19:27(20:18)31,618:53(44:49)14,7Food
Tjaktjaure – Sandvikens fjällgård723(80)22:19(23:07)31,2June 22 01:53(51:54)14,2Food/Sleep
Arjeplog – Hornavan Hotell836(113)June 21 02:21(27:09)30,711:46(61:26)13,8Food/Sleep
Sorsele – Sorsele Bygdegård927(91)05:36(30:24)30,419:44(69:24)13,5Food/Sleep
Mårdsele – Mårdseleforsen1068(141)10:49(35:37)29,9June 23 07:13(75:00)13,3Food
Umeå – Scandic Plaza1205(137)15:54(40:47)29,517:07(90:00)13,4Food
 Checkpoint times according to ACP90. Summer solstice: June 21 09:13:49 (UTC+00)

Register Interest