MIDNIGHT SUN RANDONNÉE 2024

eBrevet card for: Elena Murzina

Control Km Km Total Check in Moving Time Pace km/h Moving Total Avg. km/h Check out Stop Total Tot. avg. km/h Time Total
Umeå 0 0 Sun 16 Jun 23:05 Sun 16 Jun 23:05 0:00
Granö 69 69 Mon 17 Jun 01:49 2:44 25.2 2:44 25.2 Mon 17 Jun 01:59 0:10 23.8 2:54
Lycksele 53 122 Mon 17 Jun 04:19 2:19 22.9 5:04 24.1 Mon 17 Jun 05:00 0:51 20.6 5:55
Secret 73 195 Mon 17 Jun 08:48 3:48 19.2 8:52 22.0 Mon 17 Jun 08:58 1:01 19.7 9:53
Vilhelmina 45 240 Mon 17 Jun 11:15 2:17 19.7 11:09 21.5 Mon 17 Jun 12:06 1:51 18.4 13:01
Kittelfjäll 130 370 Mon 17 Jun 19:58 7:52 16.5 19:01 19.5 Tue 18 Jun 00:09 6:03 14.8 25:04
Hattfjelldal 98 468 Tue 18 Jun 06:04 5:54 16.6 24:56 18.8 Tue 18 Jun 06:55 6:54 14.7 31:50
Mo i Rana 96 564 Tue 18 Jun 12:44 5:48 16.6 30:45 18.3 Tue 18 Jun 13:19 7:29 14.8 38:14
Arctic Circle 97 661 Tue 18 Jun 20:36 7:16 13.3 38:01 17.4 Tue 18 Jun 21:59 8:52 14.1 46:54
Vuoggatjålme 93 754 Wed 19 Jun 03:56 5:57 15.6 43:58 17.1 Wed 19 Jun 06:53 11:49 13.5 55:48
Arjeplog 105 859 Wed 19 Jun 12:50 5:56 17.7 49:55 17.2 Wed 19 Jun 14:29 13:29 13.5 63:24
Sorsele 90 949 Wed 19 Jun 20:11 5:41 15.8 55:37 17.1 Wed 19 Jun 23:08 16:26 13.2 72:03
Secret 74 1023 Thu 20 Jun 03:04 3:55 18.9 59:32 17.2 Thu 20 Jun 03:04 16:26 13.5 75:59
Åmsele 84 1107 Thu 20 Jun 08:17 5:13 16.1 64:45 17.1 Thu 20 Jun 09:49 17:58 13.4 82:44
Umeå 106 1213 Thu 20 Jun 15:13 5:24 19.6 70:10 17.3 Thu 20 Jun 15:13 17:58 13.8 88:08
Homologated time: 88:10