MIDNIGHT SUN RANDONNÉE 2024

eBrevet card for: Philip Crowhurst

Control Km Km Total Check in Moving Time Pace km/h Moving Total Avg. km/h Check out Stop Total Tot. avg. km/h Time Total
Umeå 0 0 Sun 16 Jun 23:05 Sun 16 Jun 23:05 0:00
Granö 69 69 Mon 17 Jun 01:19 2:14 30.9 2:14 30.9 Mon 17 Jun 01:19 0:00 30.9 2:14
Lycksele 53 122 Mon 17 Jun 02:54 1:34 33.8 3:49 32.0 Mon 17 Jun 06:17 3:23 16.9 7:12
Secret 73 195 Mon 17 Jun 06:37 0:20 219.0 4:09 47.0 Mon 17 Jun 06:37 3:23 25.9 7:32
Vilhelmina 45 240 Mon 17 Jun 09:35 2:57 15.3 7:06 33.8 Mon 17 Jun 09:35 3:23 22.9 10:30
Kittelfjäll 130 370 Mon 17 Jun 15:23 5:47 22.5 12:54 28.7 Tue 18 Jun 03:28 15:28 13.0 28:23
Hattfjelldal 98 468 Mon 17 Jun 21:14 6:14 15.7 19:09 24.4 Tue 18 Jun 03:28 21:42 16.5 28:23
Mo i Rana 96 564 Tue 18 Jun 07:55 4:26 21.7 23:35 23.9 Tue 18 Jun 08:26 22:14 16.9 33:21
Arctic Circle 97 661
Vuoggatjålme 93 754 Tue 18 Jun 18:41 10:14 18.6 33:50 22.3 Wed 19 Jun 04:50 32:23 14.0 53:45
Arjeplog 105 859 Wed 19 Jun 08:58 4:08 25.4 37:59 22.6 Wed 19 Jun 08:58 32:23 14.8 57:53
Sorsele 90 949 Wed 19 Jun 17:22 8:23 10.7 46:22 20.5 Wed 19 Jun 17:22 32:23 14.3 66:17
Secret 74 1023 Wed 19 Jun 20:35 3:13 23.0 49:35 20.6 Wed 19 Jun 20:35 32:23 14.7 69:30
Åmsele 84 1107
Umeå 106 1213 Thu 20 Jun 10:34 13:58 13.6 63:34 19.1 Thu 20 Jun 10:34 32:23 14.5 83:29
Homologated time: 83:31