MIDNIGHT SUN RANDONNÉE 2024

eBrevet card for: Arnaud ROUSSE

Control Km Km Total Check in Moving Time Pace km/h Moving Total Avg. km/h Check out Stop Total Tot. avg. km/h Time Total
Umeå 0 0 Sun 16 Jun 23:05 Sun 16 Jun 23:05 0:00
Granö 69 69 Mon 17 Jun 02:02 2:57 23.4 2:57 23.4 Mon 17 Jun 02:08 0:06 22.6 3:03
Lycksele 53 122 Mon 17 Jun 04:50 2:42 19.6 5:39 21.6 Mon 17 Jun 05:24 0:39 19.3 6:19
Secret 73 195 Mon 17 Jun 09:10 3:46 19.4 9:25 20.7 Mon 17 Jun 09:25 0:55 18.9 10:20
Vilhelmina 45 240 Mon 17 Jun 11:34 2:08 21.1 11:34 20.7 Mon 17 Jun 13:09 2:30 17.1 14:04
Kittelfjäll 130 370 Mon 17 Jun 20:20 7:10 18.1 18:44 19.8 Tue 18 Jun 02:02 8:12 13.7 26:57
Hattfjelldal 98 468 Tue 18 Jun 07:07 5:04 19.3 23:49 19.7 Tue 18 Jun 07:30 8:35 14.4 32:25
Mo i Rana 96 564 Tue 18 Jun 12:35 5:05 18.9 28:55 19.5 Tue 18 Jun 13:56 9:56 14.5 38:51
Arctic Circle 97 661 Tue 18 Jun 20:02 6:06 15.9 35:01 18.9 Tue 18 Jun 22:04 11:58 14.1 46:59
Vuoggatjålme 93 754 Wed 19 Jun 03:42 5:37 16.6 40:39 18.5 Wed 19 Jun 07:09 15:25 13.4 56:04
Arjeplog 105 859 Wed 19 Jun 12:40 5:31 19.0 46:10 18.6 Wed 19 Jun 14:41 17:26 13.5 63:36
Sorsele 90 949 Wed 19 Jun 19:28 4:47 18.8 50:57 18.6 Wed 19 Jun 22:53 20:50 13.2 71:48
Secret 74 1023 Thu 20 Jun 03:03 4:10 17.8 55:07 18.6 Thu 20 Jun 03:03 20:50 13.5 75:58
Åmsele 84 1107 Thu 20 Jun 07:27 4:23 19.2 59:31 18.6 Thu 20 Jun 10:02 23:26 13.3 82:57
Umeå 106 1213 Thu 20 Jun 14:45 4:43 22.5 64:14 18.9 Thu 20 Jun 14:45 23:26 13.8 87:40
Homologated time: 87:40