MIDNIGHT SUN RANDONNÉE 2024

eBrevet card for: Henning Handorf

Control Km Km Total Check in Moving Time Pace km/h Moving Total Avg. km/h Check out Stop Total Tot. avg. km/h Time Total
Umeå 0 0 Sun 16 Jun 23:05 Sun 16 Jun 23:05 0:00
Granö 69 69 Mon 17 Jun 01:33 2:28 28.0 2:28 28.0 Mon 17 Jun 01:38 0:04 27.1 2:33
Lycksele 53 122 Mon 17 Jun 03:51 2:13 23.9 4:42 26.0 Mon 17 Jun 04:13 0:26 23.8 5:08
Secret 73 195 Mon 17 Jun 07:59 3:45 19.5 8:27 23.1 Mon 17 Jun 08:14 0:41 21.3 9:09
Vilhelmina 45 240 Mon 17 Jun 10:15 2:01 22.3 10:29 22.9 Mon 17 Jun 11:17 1:43 19.7 12:12
Kittelfjäll 130 370 Mon 17 Jun 18:28 7:10 18.1 17:40 20.9 1:43 19.1 19:23
Hattfjelldal 98 468
Mo i Rana 96 564
Arctic Circle 97 661
Vuoggatjålme 93 754
Arjeplog 105 859
Sorsele 90 949
Secret 74 1023
Åmsele 84 1107
Umeå 106 1213