MIDNIGHT SUN RANDONNÉE 1200 – JUNI 19 2022


[English | Deutsch | Française] Den 19 juni 2022 arrangerar Cykelintresset en ”grande randonnée” på 1200 km, kallat ”Midnight Sun Randonnnée 1200”. Det här loppet blir i korthet en episk tur och retur-resa genom den Skandinaviska halvöns subarktiska region, och kommer att innehålla många de naturupplevelserna som kännetecknar området internationellt. Rutten förenar två hav (Baltiska havet och Norska havet) och följer älvdalgångar tillhörande två av landets största vattendrag: Umeälv och nationalälven Vindelälven. Den korsar skogs- och myrlandsland, och går över fjäll på några av Skandinaviens högst belägna asfalterade vägar.

Bansträckningen korsar polcirkeln och eftersom loppet genomförs precis vid sommarsolståndet kommer deltagarna att cykla i konstanta dagsljusförhållanden, från start till mål. Ett startdatum tidigt på sommaren innebär också att stora snötäcken kommer att ligga kvar i fjällen. Det alltid instabila fjällvädret kan faktiskt till och med överraska med ett och annat snöfall.

På grund av banans krävande karaktär rekommenderar vi starkt att loppets deltagare kvalificerar sig genom att slutföra en brevet-serie under 2021 alternativt ett ultradistans lopp av motsvarande distans. Med anledning av det internationella intresset för loppet anordnas kringarrangemang i anslutning till startdatumet med bland annat en middag för loppets deltagare kvällen innan start.

Brevet-lopp som är längre än 1000 km sanktioneras inte av Audax Club Parisien (ACP) utan istället av världsorganisationen Randonneurs Mondiaux (RM) som främjar randonnéecykling globalt. Dessa ultradistans brevet-lopp över 1000 km tenderar därför att kallas LRM (Les Randonneurs Mondiaux) istället för BRM. I övrigt genomförs de på samma sätt som ACP-sanktionerade lopp med undantag för att startavgifter kan inkludera kostnader för mat och logi. Även för slutförda ultradistans-lopp utfärdas medaljer.

Bansträckning
Startplatsen ligger i utkanten av Umeå vid Brännlands Wärdshus. Den inledande delen av banan följer europaväg E12 och Umeälven till loppets första kontroll, Lycksele. Därifrån leds deltagare vidare genom ett skogslandskap på väg 360 till den andra kontrollen som är Vilhemina. Efter Vilhelmina går färden vidare till Stalon på väg 1067 som följer sjön Malgomaj in i fjällvärlden.

Från Stalon börjar resans första riktiga klättring som går över Mörrösjöliden till Dikanäs på väg 1077 och sedan vidare på väg 1088 till den tredje kontrollen: skidorten Kittelfjäll. I Kittelfjäll finns förutom mat även övernattningsmöjligheter. Efter Kittelfjäll går resan in i den norska fjällvärlden till Aarborte (Hattfjelldal) på väg 296.

Aarborte är den första kontrollen i Norge och även här finns övernattningsmöjligheter. Efter Aarborte leds deltagare in på väg 291 som följer Røssvattnets stränder. Vägen ansluter senare till europaväg E6 vid orten Korgen. Från Korgen går färden längs Ranfjorden på väg E6 till hamnstaden Mo i Rana som är banans femte kontroll.

Efter Mo i Rana lämnar deltagarna havsbandet och färden går åter in i fjällvärlden på väg E6 upp på Saltfjellet genom Dunderlandsdalen till den sjätte kontrollen: Arctic Circle Center vid polcirkeln. Resan går därefter vidare till Junkerdal där cyklisterna lämnar europavägen och påbörjar en rejäl klättring på riksvei 77/riksväg 95 upp till den svenska statsgränsen.

Riksväg 95 är den enda svenska riksvägen som går upp på kalfjället och cirka 8 km från gränsen når banan sin högsta punkt på 740 m ö h. Därifrån går resan vidare förbi SMHI:s väderstation i Mierkenis ner till sjön Tjaktjaure och Sandvikens fjällgård som är banans sjunde kontroll. Från Tjaktjaure fortsätter färden ner till den åtttonde kontrollen Arjeplog som har många övernattningsmöjligheter. I Arjeplog finns även det berömda Silvermuséet som är väl värt ett besök.

Efter Arjeplog går resan söderut på väg 609 till Slagnäs och europaväg E45 (Inlandsvägen). Från Slagnäs följer deltagarna Inlandsvägen till banans nionde kontroll som är Sorsele. Även Sorsele har övernattningsmöjligheter. Från Sorsele fortsätter resan söderut på Inlandsvägen ner till väg 363. Härifrån följer deltagarna sedan Vindelälvens älvdal ner till banans tionde och sista kontroll i Rusksele.

Från Rusksele går färden vidare på väg 363, Sveriges längsta länsväg, hela vägen tillbaka ner till kusten och målplatsen vid Brännlands Wärdshus, Brännland.

Information om arrangemanget kommer att presenteras fortlöpande i Västerbotten Brevets facebookgrupp. Gå gärna med i gruppen. Saknar du Facebook-konto? Anmäl i så fall ditt intresse i formuläret här nedan så får du notifikationer om händelser som berör loppet via mejl.On the 19th of June 2022, the cycling club Cykelintresset will organise an international randonneuring event called ”Midnight Sun Randonnnée 1200″. This brevet will be an epic round trip across the subarctic zone of Scandinavian peninsula and contain many of the experiences that characterise this nordic region internationally.

The course will connect two seas (Baltic Sea and Norwegian Sea) and follow the valleys of two of largest rivers in Sweden: Ume River and Vindel River. It will cross forests and marshlands and traverse mountains on some of the highest paved roads of Scandinavia.

The brevet will be held right on the summer solstice and since the planned route will cross the Arctic Circle, participants will be cycling in constant daylight conditions from start to finish. A start date early in the summer also means that the higher elevations of the mountains will still be snow covered. And the always unstable mountain weather may even bring sudden snow showers.

A brevet that is longer than 1000 km is not sanctioned by Audax Club Parisien (ACP) but instead by the world organisation Randonneurs Mondiaux (RM) which promotes randonneuring globally. These ultra-distance letter races over 1000 km tend therefore to be called LRM (Les Randonneurs Mondiaux) instead of BRM. In all other respects these brevets are carried out just like randonnées sanctioned by ACP, with the exception that entry fees may include costs for food and accommodation. Medals are also issued for completed ultra-distance races.

Applications for ”Midnight Sun Randonnnée 1200″ will be accepted starting from late October 2021. Due to the demanding nature of the course, we strongly recommend that participants qualify by completing a Super Randonneur series in 2021 or an ultra-distance race of the corresponding distance.

Side events will be arranged in connection to the start date with, among other things, a dinner for the participants on the evening before the start. More information about this event will follow during the year.

Course Description
The starting point of the brevet will be Brännland Inn located in the village of Brännland on the outskirts of the regional capital Umeå. The initial part of the course follows the European Road E12 and the Ume River to the brevets first checkpoint, the town Lycksele. From there the course continues through an undulating landscape consisting mostly of forests and marshlands on Road 360 to the small town of Vilhelmina which is the second checkpoint.

After Vilhelmina, the journey continues to the tiny village Stalon on Road 1067, which follows Lake Malgomaj up into the mountains. From Stalon, the first real climb of the course begins, traversing Mörrösjöliden to reach the village Dikanäs on Road 1077 then continuing on to the third checkpoint, the ski resort Kittelfjäll, on Road 1088. In Kittelfjäll, in addition to food, there are also options for accommodation.

After Kittelfjäll, the route crosses over into Norway to the village of Aarborte (Hattfjelldal) on Road 296. Aarborte is the first of three checkpoints in Norway and there are also options for food and accommodation here. After Aarborte, participants are led onto Road 291, which follows the shores of Lake Røssvattnet. This road later connects to the European Road E6 at the small hamlet of Korgen. From Korgen, the course follows the sea shore of Ranfjord on the E6 to the port town of Mo i Rana, which is the brevet’s fifth checkpoint.

After Mo i Rana, participants leave the sea and the journey continues up the Dunderland Valley into the mountain range of Saltfjellet on the E6 to the sixth checkpoint: the Arctic Circle Center situated at the Arctic Circle. From there the route continues to Junkerdal where cyclists leave the E6 and begin a steep climb on National Road 77 up to the Swedish State border where the road, after the border, changes its name to National Road 95. About eight kilometres from the border the course reaches its highest point at 740 meters above sea level crossing a windy mountain plateau consisting mostly of tundra. There will be snow here.

On the way down from the mountains cyclists will pass by the weather station Mierkenis operated by SMHI (Swedish Meteorological and Hydrological Institute) and then continue to Lake Tjaktjaure, and the Sandviken Mountain Lodge & Campsite which is the seventh checkpoint. From Tjaktjaure, the route continues to follow the 95 to the town of Arjeplog which is the eighth checkpoint.

Apart from the many options for food and accommodation Arjeplog also has a famous historical museum called the Silver Museum which is well worth a visit. After Arjeplog, the course turns south on Road 609 to the village Slagnäs and then connects to the European Road E45 (The Inland Road). From Slagnäs, participants follow this road to the ninth checkpoint och the course, which is the small town of Sorsele. Sorsele also has options for food and accommodation.

From Sorsele, the journey continues south on The Inland Road until it connects to County Road 363 and then turns south east onto the longest county road in Sweden. This road follows the Vindel River valley down to the tenth and final checkpoint in the tiny village of Rusksele. From Rusksele, the route continues on County Road 363 all the way down to the coast and the final destination: Brännland Inn!

Information about the event will be posted on our Facebook group Västerbotten Brevet during the year. Feel free to join the group. If you don’t have a Facebook account please register your interest in the form below and you will receive notifications per email instead.Am 19 Juni 2022 organisiert der Radsportverein Cykelintresset ein 1200 km langes ”grande randonnée” namens ”Midnight Sun Randonnnée 1200”. Dieses Brevet wird eine epische Rundreise durch die subarktische Region der skandinavischen Halbinsel mit vielen Naturerlebnissen die die Region international auszeichnen. Die Strecke verbindet zwei Meere (Ostsee und Norwegische See) und folgt den Tälern zweier der größten Flüsse Schwedens: der Umeälven und der Vindelälven. Es werden Wälder, Sumpfgebiete und Gebirge auf einigen der höchsten asphaltierten Straßen Skandinaviens durchquert .

Die geplante Route überquert den Polarkreis, und da das Brevet während der Sommersonnenwende stattfindet, radeln die Teilnehmer bei konstantem Tageslicht vom Start bis ins Ziel. Der Starttermin im Frühsommer bedeutet, dass in höheren Lagen noch Schnee liegt. Das allzeit unberechenbare Bergwetter kann sogar zu plötzlichen Schneeschauern führen.

Aufgrund des anspruchsvollen Charakters der Strecke empfehlen wir den Teilnehmern dringend, sich durch Abschluss einer Super Randonneur-Serie im Jahr 2021 oder eines Ultradistanzrennens mit vergleichbarer Länge zu qualifizieren.

Es werden Nebenveranstaltungen im Zusammenhang mit dem Brevet organisiert, unter anderem ein Abendessen am Abend vor dem Start für die Teilnehmer. Weitere Informationen zu diesen Veranstaltungen folgen im Verlauf des Jahres.

Brevets mit über 1000 km Länge werden nicht vom Audax Club Parisien (ACP) genehmigt, sondern von der Weltorganisation Randonneurs Mondiaux (RM), die den Randonneurstil weltweit fördert. Diese Ultradistanzbrevets über 1000 km werden daher eher als LRM (Les Randonneurs Mondiaux), denn als BRM bezeichnet. Im Übrigen werden diese Brevets wie von ACP genehmigte Randonnées durchgeführt mit der Ausnahme, dass die Eintrittsgebühren Kosten für Verpflegung und Unterkunft enthalten können. Medaillen werden auch für abgeschlossene Ultradistanzrennen vergeben.

Bewerbungen für ”Midnight Sun Randonnnée 1200” werden ab Ende Oktober 2021 entgegengenommen. 

Streckenbeschreibung
Ausgangspunkt des Brevets ist der Gasthof Brännland am Rande der Regionalhauptstadt Umeå. Der erste Teil des Kurses folgt der Europastraße E12 und dem Umeälven bis zum ersten Kontrollpunkt der Brevets, der Stadt Lycksele. Von dort geht es weiter auf der Straße 360 durch eine hügelige Wald- und Sumpflandschaft bis zur kleinen Stadt Vilhelmina, dem zweiten Kontrollpunkt.

Nach Vilhelmina geht es weiter zum winzigen Dorf Stalon an der Straße 1067, die entlang dem Malgomaj-See in die Berge führt. Von Stalon aus beginnt der erste echte Aufstieg über den Mörrösjöliden zum Dorf Dikanäs an der Straße 1077, und dann geht es weiter auf der Straße 1088 zum dritten Kontrollpunkt, dem Skigebiet Kittelfjäll. In Kittelfjäll gibt es neben Essen auch Übernachtungsmöglichkeiten. Nach Kittelfjäll führt die Route über die Straße 296 nach Norwegen in das Dorf Aarborte (Hattfjelldal).

Aarborte ist der erste von drei Kontrollpunkten in Norwegen. Hier gibt es auch Optionen für Verpflegung und Unterkunft. Nach Aarborte radeln die Teilnehmer auf der Straße 291, die dem Ufer des Røssvattnet-Sees folgt. Diese Straße mündet später in die Europastraße E6 im kleinen Weiler Korgen. Von Korgen aus führt der Kurs auf der E6 der Küste des Ranfjords entlang zur Hafenstadt Mo i Rana, dem fünften Kontrollpunkt des Brevets.

Nach Mo i Rana verlassen die Teilnehmer das Meer und die Reise geht weiter auf der E6 durch das Dunderland-Tal hinauf in die Bergkette von Saltfjellet bis zum sechsten Kontrollpunkt: dem Polarkreiszentrum am Polarkreis. Von dort geht es weiter nach Junkerdal, wo die Radfahrer die E6 verlassen und einen steilen Anstieg auf der Nationalstraße 77 bis zur schwedischen Staatsgrenze beginnen, von wo an die Straße Nationalstraße 95 heißt. Anschließend erreicht der Kurs den höchsten Punkt auf 740 Metern über dem Meeresspiegel und überquert ein windiges Bergplateau, das hauptsächlich aus Tundra besteht und wo Schnee liegen wird.

Auf dem Weg durch die Berge kommen die Radfahrer an der Wetterstation Mierkenis vorbei, die vom SMHI (Schwedisches Meteorologisches und Hydrologisches Institut) betrieben wird, und fahren dann weiter zum Tjaktjaure-See und zur Sandviken Mountain Lodge & Campsite, dem siebten Kontrollpunkt. Von Tjaktjaure aus folgt die Route weiterhin der Nationalstraße 95 bis zur Stadt Arjeplog, dem achten Kontrollpunkt. Neben den vielen Möglichkeiten für Essen und Unterkunft verfügt Arjeplog auch über das berühmte historisches Silbermuseum, das einen Besuch wert ist. 

Nach Arjeplog biegt die Strecke auf die Straße 609 ab und führt nach Süden zum Dorf Slagnäs an der Europastraße E45 (Inlandsstraße). Von Slagnäs aus folgen die Teilnehmer der E45 bis zum neunten Kontrollpunkt des Kurses, der kleinen Stadt Sorsele mit weiteren Möglichkeiten für Verpflegung und Übernachtung.

Von Sorsele aus geht die Reise auf der E45 weiter nach Süden auf die Strasse 363, Schwedens längste Landstraße. Diese Straße folgt dem Tal des Vindelälvens bis zum zehnten und letzten Kontrollpunkt im winzigen Dorf Rusksele. Von dort geht es weiter auf der Strasse 363 Richtung Küste und zum Endziel: Gasthof Brännland!

Informationen zur Veranstaltung werden im Laufe des Jahres auf unserer Facebook-Gruppe Västerbotten Brevet veröffentlicht. Fühlen Sie sich frei, der Gruppe beizutreten. Wenn Sie kein Facebook-Konto haben, können Sie sich mittels untenstehendem Formular registrieren um stattdessen Benachrichtigungen per E-Mail zur erhalten.Le 19 juin 2022, le club cycliste ”Cykelintresset” organisera un événement international de randonnée en vélo du nom de «Midnight Sun Randonnnée 1200». Ce brevet de randonnée en vélo constitue un aller-retour ”épique” à travers la zone subarctique de la péninsule scandinave et sera riche de nombreuses expériences caractéristiques à l’échelle internationale de cette région nordique. 

Le parcours reliera deux mers (la mer Baltique et la mer de Norvège) et suivra les vallées de deux des plus grands fleuves de Suède: la rivière ”Ume” et la rivière ”Vindel”. Il traversera des forêts, des marais et franchira des montagnes sur certaines des routes pavées les plus hautes de Scandinavie.

Le brevet de randonnée cycliste aura lieu au solstice d’été et comme l’itinéraire prévu traversera le cercle polaire arctique, les participants rouleront en plein jour depuis le début jusqu’à la fin de l’épreuve. Une date du départ se situant tôt au début de l’été signifie également que les sommets des montagnes seront encore enneigés. Le temps toujours instable de la montagne peut même voir de brusques chutes de neige.

Une randonnée en vélo de plus de 1000 km n’est pas sanctionnée par L’Audax Club Parisien (ACP) mais plutôt par l’Organisation Mondiale des Randonneurs Mondiaux (RM) qui place le randonneur à l’échelle mondiale. Ces courses d’ultra-distance de plus de 1000 km ont donc tendance à se nommer LRM (Les Randonneurs Mondiaux) plutôt que BRM (Brevets de Randonneurs Mondiaux). À tous autres égards, ces brevets de randonnées cyclistes se situent au même échelon que des randonnées sanctionnées par l’ACP, avec la particularité que les droits d’inscription peuvent inclure les frais de nourriture et d’hébergement. Des médailles sont également délivrées à l’issue de ces courses d’ultra-distance. 

Les candidatures pour «Midnight Sun Randonnnée 1200» seront retenues dès fin octobre 2021. En raison de la nature exigeante du parcours, nous recommandons vivement aux participants de s’entraîner en accomplissant une série de Super Randonneur en 2021 ou une course d’ultra-distance d’une distance équivalente.

Des événements latéraux seront organisés en rapport à la date de départ avec, entre autres, un dîner pour les participants la veille même du départ. De plus amples informations sur cet événement seront données au cours de l’année.

Description de la course
Le point de départ de la randonnée à vélo aura lieu à ”Brännland Inn” situé dans le village de Brännland à la périphérie de la capitale régionale, Umeå. Le tracé initial du parcours suit la route européenne E12 et la rivière ”Ume” jusqu’au premier point de contrôle de la compétition, la ville de Lycksele. De là, le parcours continue à travers un paysage vallonné constitué essentiellement de forêts et de marais sur la route 360 jusqu’à la petite ville de Vilhelmina qui constitue le deuxième point de contrôle.

Après Vilhelmina, le voyage continue en direction du petit village de Stalon sur la route 1067, qui suit le lac Malgomaj dans les montagnes. Après Stalon commencera la première véritable ascension du parcours, traversant Mörrösjöliden pour rejoindre le village Dikanäs sur la route 1077 puis continuant jusqu’au troisième point de contrôle, la station de ski Kittelfjäll, sur la route 1088. À Kittelfjäll, en plus de la nourriture, il y a aussi des options d’hébergement.

Après Kittelfjäll, l’itinéraire traverse la Norvège jusqu’au village d’Aarporte (Hattfjelldal) sur la route 296. Aarporte est le premier des trois points de contrôle en Norvège et il y a aussi des options pour la nourriture et l’hébergement ici. Après Aarporte, les participants sont conduits sur la route 291, qui longe les rives du lac Røssvattnet. Cette route relie plus tard la route européenne E6 au petit hameau de Korgen. De Korgen, le parcours suit le bord de mer de Ranfjord sur la E6 jusqu’à la ville portuaire de Mo i Rana, qui est le cinquième point de contrôle de la compétition.

Après Mo i Rana, les participants quittent la mer et le voyage continue dans la vallée de Dunderland dans la chaîne de montagnes de Saltfjellet sur la E6 jusqu’au sixième point de contrôle: le centre du cercle polaire arctique situé au cercle polaire arctique. De là, l’itinéraire continue jusqu’à Junkerdal où les cyclistes quittent la E6 et entament une montée raide sur la route nationale 77 jusqu’à la frontière suédoise où la route, après la frontière, change de nom en direction de la nationale 95. À environ huit kilomètres de la frontière, le parcours atteint son point culminant à 740 mètres d’altitude en traversant un plateau montagneux venteux constitué majoritairement de toundra. Il y aura de la neige à cet endroit.

En descendant des montagnes, les cyclistes passent par la station météorologique de Mierkenis exploitée par SMHI (Institut météorologique et hydrologique suédois), puis continuent en direction du lac Tjaktjaure et le Sandviken Mountain Lodge & Campsite qui est le septième point de contrôle. De Tjaktjaure, l’itinéraire continue d’emprunter la 95 jusqu’à la ville d’Arjeplog qui est le huitième point de contrôle.

Outre les nombreuses options de restauration et d’hébergement, Arjeplog possède également un célèbre musée historique appelé le musée de l’argent qui vaut la peine d’une visite. Après Arjeplog, le parcours tourne vers le sud sur la route 609 jusqu’au village de Slagnäs, puis débouche sur la route européenne E45 (la route intérieure). Depuis Slagnäs, les participants suivent cette route jusqu’au neuvième point de contrôle du parcours, qui est la petite ville de Sorsele. Sorsele propose également des options de restauration et d’hébergement.

De Sorsele, le voyage continue en direction du sud sur la route intérieure jusqu’à ce qu’il atteigne la route de comté 363, puis tourne en direction du sud-est sur la route de comté la plus longue de Suède. Cette route suit la vallée de la rivière Vindel jusqu’au dixième et dernier point de contrôle dans le petit village de Rusksele. De Rusksele, l’itinéraire continue sur la route départementale 363 jusqu’à la côte et à la destination finale qui n’est autre que Brännland Inn!

Des informations sur l’événement seront publiées sur notre groupe Facebook Västerbotten Brevet au cours de l’année. N’hésitez pas à rejoindre le groupe. Si vous ne possédez pas de compte Facebook, veuillez enregistrer votre intérêt dans le formulaire ci-dessous et vous recevrez en échange desexplications par e-mail.


Course Details & Map

Start/Finish point: Brännland Inn (Brännlands Wärdshus), Brännland 35 Umeå
Start time: kl 23:07 – 00:07
Start date: 19 June 2022
Min./Max time: 40:47 – 90:00 tim
Number of checkpoints: 10 (+ start/finish point)
Checkpoints: Lycksele, Vilhelmina, Kittelfjäll, Aarborte, Mo i Rana, Arctic Circle, Tjaktjaure, Arjeplog, Sorsele, Rusksele
Course distance: 1200,8 km
Elevation gain: 10889 m (highest point 740 m s l)
Course on Strava: LRM 1200K 2022
Enlarge map


CHECKPOINTKM(KM)OPENS(H)CLOSES(H)
Umeå – Brännlands Wärdshus0(0)June 19 23:07(0)June 20 00:07(0)
Lycksele – Circle K 24/7121(121)June 20 02:41(3:34)07:11(8:04)
Vilhelmina – Circle K239(118)06:13(7:06)15:03(15:56)
Kittelfjäll – Kittelfjäll Värdshus368(129)10:15(11:08)23:39(24:32)
Aarborte – Hattfjelldal Fjellfolkets Hus 467(99)13:29(14:22)June 21 06:15(31:08)
Mo i Rana – Circle K 24/7580(113)17:15(18:08)13:47(38:40)
Arctic Circle – Arctic Circle Center660(80)20:04(20:57)20:22(45:15)
Tjaktjaure – Sandvikens fjällgård740(80)22:55(23:48)June 22 03:22(52:15)
Arjeplog – Shell 24/7850(110)June 21 02:51(27:44)13:00(61:53)
Sorsele – Sorsele River Hotel940(90)06:04(30:57)20:52(69:45)
Rusksele – Handlar’n1056(116)10:21(35:14)June 23 06:19(79:12)
Umeå – Brännlands Wärdshus1200(144)15:54(40:47)17:07(90:00)

Register Interest